• Altijd gratis verzending
  • Deel opbrengst naar Konining Wilhelmina Fonds

Meer over Beschermheiligen

 

Een beschermheilige wordt ook wel patroonheilige, schutspatroon of afgekort patroon (mannen), patrones (vrouwelijk) genoemd. In het Christendom, en specifieker in het Katholicisme, gaat het om een engel of een heilige persoon die wordt gezien als de beschermer van een specifiek plek, groep of voor een specifieke intentie in bijzondere omstandigheden.

Zo kan een bepaalde beschermheilige bijvoorbeeld worden aangeroepen voor hulp in het geval van ziekte of andere noden.

 

Hoewel bidden in principe gericht is aan God, is het mogelijk om voor bepaalde zaken een heilige aan te roepen. Deze dient dan als voorspreker in de richting van God waarin hij of zij het gebed kracht bijzet. Eigenlijk als een soort bemiddelaar. Daarnaast is het mogelijk om je direct tot een specifieke beschermheilige te richten en te vragen om hulp en steun. Geloofsbelijdenis is een privé aangelegenheid, het is aan ieder om zelf te beslissen of hij/zij bidt en tot wie het gericht is.

 

Een beschermheilige is een voorbeeld én beschermer voor velen. Door de eeuwen heen is er bijna voor elke omstandigheid wel een kenschetsende beschermheilige ontstaan en daarom kennen we er vandaag de dag heel wat. Vaak zijn zij voortgekomen uit legendarisch gronden die werd overgeleverd. Zodoende kennen we de achtergrond van elke beschermheilige en worden ze ook in de onze moderne nog altijd aangeroepen. 

 

Omdat er veel verschillende beschermheiligen bestaan heeft Saint Support onderzoek gedaan naar de meest krachtige patronen bij kanker in het algemeen, borstkanker in het bijzonder en voor verminking en beperkingen. U kunt de namen van deze bijzondere heiligen aanklikken om meer te weten te komen over hun achtergrond.